Bezpečnostné služby

ktoré dávajú zmysel

Bezpečnostné služby trochu inak…

Každý segment služieb sa neustále vyvíja. Výnimkou nie sú ani bezpečnostné služby. Dneska už bezpečnosť budov, firiem alebo logistických parkov už nie je iba o fyzickom strážení pracovníkmi SBS.  Máme k dispozícii celý rad inteligentných systémov, ktoré nám pri správnej kombinácii spolu s fyzickou ochranou poskytnú oveľa vyšší komfort za nižšiu cenu. Neustály tlak na zvyšovanie mzdových nákladov a rôznych príplatkov nás nasmeroval k tomu, aby sme klientom začali ponúkať efektívnu ochranu objektov na čo najvyššej úrovni a zároveň výrazne znižovali náklady.

Náš NONSTOP dispečing je k dispozícii 24 hodín denne. Odborne vyškolení pracovníci, ktorí dokonale ovládajú tie najmodernejšie technológie, ktoré im umožňujú online monitorovanie každého objektu. Samozrejmosťou je podpora výjazdových jednotiek.

Vy sa venujte biznisu, my sa postaráme o bezpečnosť Vašu a Vášho majetku

Bezpečnostné služby 21 storočia

Vieme ako Vám výrazne znížime náklady na správu budov a bezpečnosť - inteligentný monitoring objektov

Mzdové náklady nielen na výkon strážnej služby neustále stúpajú a tento trend sa s veľkou pravdepodobnosťou nenaberie opačný smer. Tieto aspekty a hlavne odozva od našich klientov nás nasmerovala poskytovať bezpečnostné služby iným smerom. Cena za ochranu objektov a majetku sa za ostatné roky výrazne zvýšila a hľadali sme spôsob, ako poskytovať kvalitný servis ako doteraz resp. lepšie, ale za výrazne menšie náklady. Jediný spôsob ako nahradiť fyzickú ochranu je nasadenie inteligentných systémov. Investovali sme do integrovaných systémov, ktoré vedia prepojiť všetky možné bezpečnostné systémy do jedného celku.

Bezpečnostné služby NONSTOP 24/7

Nad všetkými týmito systémami – či už je to pult centralizovanej ochrany, kamerové systémy a pod. má kontrolu riadiace stredisko, ktoré je v nepretržitej prevádzke. Všetky tieto služby sú sústredené na náš centrálny dispečing, kde sú profesionálne vyškolení dispečeri, ktorí vyhodnocujú všetky signály zo systémov a riadia bezpečnosť všetkých strážených a monitorovaných objektov. V spolupráci s partnerskou SBS Security Agency s.r.o. máme za sebou veľa inštalácií sofistikovaných bezpečnostných systémov od menších objektov až po veľké logistické parky. Úspory sa pohybujú v desiatkach tisíc € už pri malých objektoch až po oveľa väčšie šetrenie pri tých najväčších projektoch.