Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Oheň je síce dobrý sluha, ale keď sa vymkne spod kontroly, tak je z neho strašne zlý pán. Elektrická požiarna signalizácia dokáže predísť vyčíňaniu tohto žívlu, resp. vie výrazným spôsobom eliminovať škody včasným upozornením

Elektrická požiarna signalizácia EPS - elektrické požiarne systémy ochránia Váš majetok
Elektrický protipožiarný systém

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý sa skladá z protipožiarnych hlásičov, ktoré sú sústredené do ústredne, ktorá následne vyhodnocuje signály z inštalovaných hlásičov. Tieto signály sú zvukového alebo optického charakteru.

Elektrické požiarne systémy nepretržite 24/7 monitorujú fyzické a chemické javy, ktoré súvisa so vznikajúcim požiarom – napr. dym, zmena teploty a podobne. Ak zistia zmeny, ktoré by mohli signalizovať požiar, okamžite vysielajú signály do ústredne, pri ktorej musí byť protipožiarna hliadka.

Tieto tzv. adresovateľné systémy EPS majú výhodu v tom, že samotné hlásiče majú definovanú presnú polohu na tzv. slučke. Na základe tejto polohy vie obsluha presne lokalizovať problémové miesto a tým pádom výrazne skrátiť reakčný čas, ktorý je pri začínajúci požiaroch nesmierne dôležitý. Tieto adresné protipožiarne systémy so stovkami hlásičov sú vhodné do veľkých výrobných hál, logistických parkov a podobne.

Elektrická požiarna signalizácia funkcie a typy:

Adresovateľný systém EPS Je založený na priamej adresovateľnosti každého hlásiča na požiarnej slučke, čo ponúka veľa výhod:

• presné určenie miesta požiaru ( každý hlásič má názov a umiestnenie)
• možnosť realizácie kruhových slučiek – tento systém zvyšuje bezpečnosť pri prerušení vedenia
• možnosť ovládania akčných reléových členov priamo cez požiarnu slučku
• jednoduchšia a úspornejšia kabeláž
• možnosť vzájomného prepojenia ústrední cez sériovú linku systémom

Základné funkcie elektrickej požiarnej signalizácie

Elektrická požiarna signalizácia umožňuje pripojenie do pultu centralizovanej ochrany, alebo iných sofistikovaných systémov, ktoré v plnej miere nahradia fyzickú protipožiarnu hliadku pracovníkom SBS, alebo inou na to poverenou osobnou. Tieto prepojenia na EPS na rôzne systémy výrazne znižujú náklady na fyzickú ochranu. Konkrétny bezpečnostný projekt Vám vieme vypracovať na mieru, po oboznámení sa so všetkými aspektami protipožiarneho a bezpečnostného systému vrátane monitorovaného objektu.

Zabezpečujeme komplexné služby od konzultácie, návrh až po realizáciu. Cena za EPS je veľmi individuálna – ovplyvňuje ju veľa faktorov. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme všetky otázky.